לנוחיותכם, להלן קישורים ישירים לכל מחלקות עיריית תל אביב-יפו – תשלומים מקוונים:

תחום / מחלקהקישור ישיר
ארנונה:ארנונה
תנועה וחניה:דוחות חניה או דוחות בגין נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית
תנועה וחניה:דוחות בשלבי אכיפה בגין חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית
תנועה וחניה:תשלום אגרה בעד שחרור אופניים
תנועה וחניה:דוחות בגין חניה בגינה ציבורית
תנועה וחניה:דוחות אופניים וקורקינטים חשמליים
מים:מי אביבים- חשבון תקופתי
סביבה:תברואה- שירותים ותשלומים
סביבה:דוחות בנושא סדר ציבורי וניקיון
סביבה:תשלום רישיון לכריתת עצים (באתר משרד החקלאות)
סביבה:דוחות לבעלי כלבים/ המחזיקים בהם
רישוי עסקים, רישוי בניה:תשלום בקשת מידע להיתר בניה (יש להפיק תחילה שובר)
רישוי עסקים:רישוי עסקים – היתר (היתר לילה, היתר שולחנות וכיסאות, היתר פרגוד)
רישוי עסקים, רישוי בניה:הפקת שובר עבור בקשת מידע להיתר בניה
רישוי עסקים, רישוי בניה:הפקת שובר פקדון אגרת בניה/שימוש חורג מקוון
רישוי עסקים, רישוי בניה:תשלום פקדון אגרת בניה/שימוש חורג מקוון (יש להפיק תחילה שובר)
רישוי עסקים:רישוי עסקים – רישיון עסק מקוון
חינוך ורווחה:חינוך
חינוך ורווחה:תשלומי חינוך לעירייה (יול"א, צהרוני יובל חינוך, תל"ן גנים) ואגרת ביטוח תאונות אישיות
חינוך ורווחה:משפחתונים – תשלום שובר
חינוך ורווחה:תשלומים לבית הספר (סל תרבות, טיולים, תל"ן ועוד)
בניין ונכסים:הריסת מבנים
בניין ונכסים:פיקדון אגרת בניה
בניין ונכסים:אגרות והיטלי פיתוח
בניין ונכסים:היטל השבחה
בניין ונכסים:הזמנת שומת השבחה/מכתב מידע
בניין ונכסים:אגרה בגין תפיסת שטח ציבורי
בניין ונכסים:נכסים – תשלום עבור נכסי העירייה
שילוט:תשלום אגרת שילוט
שילוט:דוחות בנושא שילוט

|